Umayalpuram K. Sivaraman - Garland of Rhythm / Ragas: Atana - Adhi Tala, Sahana - Roopaka Chaputala, Durbar - Misra Chaputala, Bilahari - Kanda Chaputala / Alleppey P. Venkatesan (Vocal) / T.S. Narayana Rao (Violin) [58 mins.]