Trichur V. Ramachandran "Om Shiva Shambo" (Dikshitar Krithis) Ragas: Hamsadhwani - Parvathipathim, Saranga - Arunachalanatham, Marga Hindolam - Chandrasekaram, Devakriya - Sri Vatuganatha, Begada - Tyagarajaya Namaste, Kalyani - Kumbheswaraya, Suruti