Trichur V. Ramachandran "Guru Kripa" / Compositions of the Late G.N. Balasubramanian / Ragas: Nattai - Karikumha Varadha, Saraswathi - Saraswathi, Aarabhi - Maravanune, Kama - Paadha Bhajana, Kanada - Paraamukha, Reethigowla - En Manathamarai, etc.