The Beast of Saqi / Jija Sali, Sir Dukh Da, Paiya, Aiya Mahi, Addi Marke, Saqian Da Dhol, Akhian, Ek Vang, Putt Jattan De, Giddah