Songs of Lalan Fakir "Immortal Lalan" / Khanchar Bhitor Achin Pakhi, Apanarey Apani Chininey, Katha Koy Re Dekha Dei Na, E Baro Ajab Kudrati, Ami Ekdino Na Dekhilam Tarey, Emom Manab Janam Aar Ki Hobey, Hotey Chao Hujurer Dashi, etc. / 23 songs (ADD)