Priya Sisters (V. Shanmukhapriya & V. Haripriya) "Manamohanapriya" / Ragas: Arabhi - Naadha Sudha, Hindolam - Saama Gaana, Sri - Naama Kusuma, Hamsadeepakam - Shikhi Vaahanam, Janaranjani - Vidajaaladura, Thodi - Chesinadella, Madhuvanthi, etc. (ADD)