Nithyasree Mahadevan "Sukham" / Ragas: Nagaswarali - Sri Pathe, Chalaga Madhyamam - Kola Mayil, Simhendra Madhyamam - Rama Rama, Hindola Vasantham - Santhana Ramaswami, Bilahari - Maa Mayura, Reeti Gowla - Nannu Vidachi, Navarasa Kanada - Durga Devi,etc,