Mysore M. Nagaraj (Violin) Ragas: Hamsadhwani - Vandhe Nishamaham, Ranjani - Ranjani Niranjani, Bhairavi - Lalithe Sree, Bilahari - Inthakannanandamemi, Bowli - Parvathi Nayika, Behag - Naaneke Badavanu / Mridangam: Tiruvarur Bhakthavatsalam, etc. (ADD)