Malkit Singh - Golden Star U.K. "Chak De Dholia" Jat Ho Gaya Sharabee, Boliyan, Teri Kurriyan Te Sardari, Phattay Chak De Bhabhiye, Ja Bahene Ghar Apne, Jeeway O Vachola, Pawe Nee Pawe, Bhangra Thanda Pen Nee Dena