M.S. Gopalakrishnan (Violin) Saveri - Sarasuda, Hamsadhwani - Raghunayaka, Chala Natai - Pavanathmaja, Mohanam - Bhavanutha, Dharmavathi - Parandamavati Jayathi, Janaranjani - Nadadina Mata, Manavathi - Evaritho Ney Telputhu, Suddha Sarang