M.L. Vasanthakumari Vol.1 "Sangeeta Kokila" / Ragas: Hamsadhwani - Vatapi Ganapatim, Pantuvarali - Aparama Bhakti, Madhyamavati - Saravana Bhava Guhane, Sumanesaranjani - Ashtapadi - Chandana Charchita, Ragamalika - Vandemaataram Ambika Bhagavateem