Kadri Gopalnath (Saxophone) / Ragas: Navarangamalika - Varnam, Kanthana Kutoohalam - Raghuvamsha Sudha, Kannada Faula - Sogasuchuda, Mandari - Paraloka, Bhairavi - Maruthi Namasthuthi, Swarasamodini - Karadhare / Violin: A. Kanyakumari