Kadri Gopalnath (Saxophone) Ragas: Nalinakanti - Manavyala, Simhendra Madhyamam - Nathajana, Shivashakti - Sri Chakra Raja Nilaye, Poorvi Kalyani - Parama Pavana Rama, Sindhu Bhairavi - Brahmanda Nayaka