E. Gayathri (Veena) Ragas: Varnam - Sami Idi Velakadu, Maya Mayamalvagowla - Thulasi Dala, Mohana Kalyani - Seve Srikantham, Nalavi - Idi Nyayama, Sudha Dhanyasi - Sri Parthasarathy, Varali - Kavava, Kapi - Radha Mukha, Hindolam - Deva Devam Bhaje, etc.