Dr. N. Ramani Vol.2 (Flute) Live At Narada Gana Sabha 1998 Chennai / Ragas: Kathanakuthukalam - Raghuvamsa, Kambhoji - O Ranga Sai, Sunadavinodhini - Devadi Deva, Sindhubhairavi - Vishweshwara, Revathi - Thillana, Madhyamavathi - Bhagyada Lakshmi (ADD)