Dr. N. Ramani (Flute) "Haunting Melodies" / Ragas: Begada (Varnam), Chakravakam - Gajaanana, Poorvi Kalyani - Ninnuvina, Kharaharapriya - Nadachi Nadachi, Vasantha - Parama Purusha, Shanmukhapriya - Mariverer, Kannada - Bhajare Dikku, Madyamavathi, etc.