Dr. M.L. Vasanthakumari "Sri Purandaradasa Kritis" / Sharanu Janakana, Sharanu Sharanu, Shivadarushana, Ragi Thandeerya, Venkatesha Dayamadu, Ninna Nodi, Ugabhoga (Ragamalika) / Violin: A. Kanyakumari / Mridangam: Ramesh /Ghatam: T.H. Subashchandran(ADD)