Dr. M. Balamuralikrishna, P. Susheela & Group "Thyagaraja Divyanamasamkeerthanam" / Sourastra - Pahimaam Hare, Bhairavi - Rama Kodandarama, Asaveri - Dasharatha Nandana, Kapi - Rama Paahi Megha Shyama Pahi, Reethi Gowla - Seetha Nayaka, Kedara Gowla,etc.