D.K. Pattammal "Great Masters Vol.1 & 2" / Ragas: Hamsadhwani - Pagavari (Varnam), Khamas - Sujana Jeevana, Kalyani - Birana Varalichi, Mayamalavagowla - Vidhulaku, Manirangu - Mamavapattabhi, Bhairavi - Raksha Bettare, Sudhasaveri, etc. (2 CD Set)