Anuradha Paudwal "Anjali Laho Mor" (Nazrul Geeti) / Phiriya Jadi Se Ashe, Shiuli Tolai Bhorbelai, Halud Gandar Phul, Chamke Chamke Dhir, Anjali Laho Mor Sangeete, Momer Putul Momir Desher, Kaberi Nadi Jale Ke Go Balika, Priya Jai Jai Bolona