W.B. Rajya Sangeet Academy "Swadesh Amar Swadesh" / Bande Mataram, Jana Gana Mana, Othogo Bhatrata Lakhi, Nanan Deshe Nanan Bhasha, Chal Re Chal Sabhe Bharata Santan, Mayer Deva Mota Kapor, Emor Chitto, Dhano Dhanne Pushpe Bhara, etc. (ADD)