Vidyabhushana / Ragas: Natakurinji - Chalamela (Varnam), Arabhi (Ganarejena), Kalyanavasantham (Nadaloludai), Malahari - Manavajanma, Vijayasree - Vara Narada, Mohanam - Mohana Rama, Bowli - Entho Manasuna / Violin: M.S. Anatha Raman (ADD)