Vasundhra Rajagopal "Vasantha Gaanam" / Ragas: Arabhi - Ganarajena, Saraswati Manohari - Yenthavedukondu, Karaharapriya - Korisevimparare, Kamas - Teruvadeppo, Charukesi - Kannan Tiruvadi, Kumudakriya - Ardhanareeshwaram, Sankarabharanam, Desh, etc.