Utpalendu Chowdhury "Bengali Folk Songs Vol.2" / Ganga Gangar Taranga, O Amar Darodi, Akasher Bijoli Hana, Bibi Gulshan, O Sonar Chandere, Acha Kore Bahar Diye, Ami Na Loilam, Prem Kar Rai, Kolkata Kolkata, Amar Nano Dira Koi, etc. (DDD)