Trichur V. Ramachandran / Ragas: Hamsadhwani - Vinayaka, Malayamarutham - Manasa Yatulo, Natabhairavi - Sri Valli, Nasikabhooshani - Sri Rama Saraswathi, Sankarabharanam - Enduku Pedala, Mandu - Murali Dhara / Violin: M.S. Anantharaman, etc.