Thiruvizha Jayashankar (Nadaswaram) & Valayapatti A.R. Subramaniam (Thavil) / Ragas: Vasanta - Parama Purusha, Kanada - Sukhi Evaro, Pilu - Bhajare Yadhunadham, Ahir Bhairavi - Pibare Ramarasam, Kharaharapriya - Appanavatharitha, Ragamalika, etc.