The Magical Fingers of Mandolin U. Srinivas / Ragas: Nattai - Varnam, Sourashtram - Ranganadhudey, Gowrimanohari - Guruleka, Lathangi - Aparadamula, Umabaranam - Nijamarmamulanu, Vagulabharanam, Neelambari, Misra Mandu - Bhajan, Desh, etc. (2 CD Set)