Thala Vadya Katchery - Conducted by T.H. Vinayakram & Assisted by T.H. Subashchandran / Ragas: Hamsadhwani - Vinayaka , Shankarabharanam - Ethutanilachi, Thaniavardhanam, Bhajan - Desh, Madhya Mavathi - Bhagyada Lakshmi [57 mins.] (ADD)