Tapan Roy "Rasher Khela" (Folk Songs) Sab Hochhe Paar Jachhe Kheyay, Bosaya Shoker Mela Rasher Khela, Aamarey Pagal Kore Je Jon Palaya, Dokani Bhai Dokan Saro Na, Jodi Dakar Mato Paritam Dakite, E Rasher Ratnakore Bhasle Pore, etc.