T.R. Mahalingam (Flute) (Recorded 1962) Ragas: Kambhoji - Sarasija Nabha (Varnam), Kapi - Mivalla (5 Aksharas), Kalyani - Ragam Thanam Pallavi (7 Aksharas) / Violin: M.S. Gopalakrishnan, etc. [56 Mins.]