T.N. Rajaratnam Pillai (Nagaswaram) (Recorded Mid 1950s) Ragas: Saurashtram - Ninnu Juchi, Bhairavi - Upacharamu Jesevaru, Shanmukhapriya - Alapana & Pallavi [51 Mins.]