Swapanasundari "Bhama Kalapam" (Kuchipudi Dance Songs) Devathanam-Slokam, Vakrathunda-Slokam, Jayaraja Gopala, Vinavamma - Verse, Bhamane Sathyabhamane, Raave Madhavi, Lalitha Rekhathraya - Verse, Abba Ne Cheppalenu Kade, Siggayenoyamma, etc.