Sukshinder Shinda "Collaborations" / Collaborations, Oh Na Kuri Labdi, Groove Boliyan, Kurhi Akhiyan Nall, Hala Lalla, Boliyan Te Boliyan, Charka, Shoulder Surf