Sudha Raghunathan "San Marga" (Devotional) Ragas: Natta Kurranji - Swami Nan Undran, Tilang - Sri Ganesha Charanam, Hindolam - Ma Ramanam, Kannada - Saravanavava Guhane, Pantuvarali - Amba Manam Kaninthu, Shanmukapriya - Parvathi Nayakane, Begada, etc.