Subinoy Roy Live (Tagore) / Toma Lagi Nath, Dhane Jane Achhi, Jage Nath Jochhona Raate, Jara Katha Diye Tomar, Gahan Ghana Chhailo, O Gaan Aar Gaashne, Hridaynandan Boney, E Ki A Sundar Sobha, E Ki Labonnye Purna Pran, Chirosakha Chhedo Na, etc.