Sriram Gangadharan / Ragas: Kharaharapriya - Ganapathiye, Bowli - Karunidhiye, Andholika - Sevikka Vendum, Mukhari - Arivar Yar Unnai, Shanmugapriya - Petra Thai Thanai Bhavasagaram, Kambhoji - Adum Theivam, Ragamalika - Kannanaik Kanbadheppo, etc. (DDD)