Sreekanto Acharya "Ek Jhank Pakhi" (Modern) Ak Jhank Pakhi, Bhalo Lagche Bhalo Lagche, Chaitali Bala Sheshe, Brishti Jhore Jhore Modhur Dana, Ami To Bujhi Na, Shesh Pata, Prothom Byalar A Aa Ka Kha, Monobina Jae, Kuchbaran Kanya Tomar Meghbaran Chul,etc.