Sowmya / Ragas: Hamsadwani - Raghu Nayaka, Ananda Bhairavi - Singara Velavan, Sama - Anna Poorne, Pantuvarali - Sambho Mahadeva, Thodi - Jesi Nadella, Behag - Vagalaadi (Javali), Sindhu Bhairavi - Ninnaye / Violin: Vital Ramamurthy, etc.