Sowmya "Nadham" (Compositions of Thyagaraja) Ragas: Chiththaranjani - Nadha Thanumanisam, Arabhi - Nadha Sudharasam, Sriranjani - Sogasuga Mrudhanga Thalamu, Devagandhari - Seethavara Sangeetha Gnanamu, Mukhari - Sangeetha Sastra Gnanamu, Begada, etc.