Smt. M.S. Subbulakshmi "Bhogindra Sayinam" / Ragas: Bhairavi - Varnam - Viriboni , Vachaspati - Parathpara Parameshwara, Vasanta - Hariharaputram, Kuntalavarali - Bhogindra Sayinam, Madhyamavathi - Palinthsu Kamakshi, Chenchurutti, etc.