Sikkil Sisters (Flute) / Ragas: Abhogi - Evvari Bhodhana (Varnam), Nalinakanthi - Manavyala, Karna Ranjani - Vaanchathonuna, Brindavana Saranga - Sri Rangapura Vihara, Sankarabharanam - Edutanilachithe, Sindhu Bhairavi - Main Ghulam (ADD)