Sikkil Mala Chandrasekhar (Flute) "Devi Kritis" / Ragas: Mohanam - Sadapalaya, Dwijavanthi - Akhilandeshwari, Amrithavarshini - Sudhamayi, Kanada - Mamavasadha Janani, Shankarabharanam - Mahalakshmi, Rathipathipriya - Jagath Janani, etc. (ADD)