Shreya Ghoshal "Ekti Katha" / Mon Chai, Jibone Mor Hoyo Tumi Shathi, Esharae Mon Ki Bhore, Shob Asha Diye Nibhaye, Jaha Bole Bole Kore Bola Holo No, Ekti Katha, Kato Moru Path Jaye, O Phuler Dal Amai Khoma, Baloto Arshi Tumi Mukhti Dekhe, etc. (ADD)