Semmangudi Srinivasa Iyer / Ragas: Nata - Sarasiruha, Pantuvarali - Sarasaksha, Yadukulakamboji - Divakaratanujam, Kharaharapriya - Rama Ni Samana / Violin: T.N. Krishnan / Mridangam: Vellore Ramabhadram / Kanjira: V. Nagarajan / Vocals: V.R. Krishnan