Saqi "The Debut Album" & "Project X" / Paiya Nach Da, Clock Song, Nak Da Koka, Saqi, Peen Walian Noo, No Entry, Bolian, etc.