Sagar Sen "Dakichha Suni Jaginu Prabhu" (Tagore) / Aaji Subhadine Pitar Bhabane, Ami Hridayete Path Ketechhi, Aar Katadur Achhe Se Anandadhan, Dhay Jeno Mor Sakal Bhalobasha, Pratham Adi Tabo Shakti, Keno Banee Tabo Nahi Suni Nath He, etc./20 songs (ADD)