S.P. Ramh / Ragas: Vasantha - Seethamma Maayamma, Surutti - Kelano, Begada - Needayai Seyyavidil, Hemavathi - Ennai Kaatharulvathu, Misra Yaman - Radhasametha / Violin: R.K. Shriram Kumar / Mridangam: Mannargudi R. Eswaran / Ghatam: E.M. Subramaniam