S. Sowmya "Kutcheri" Live At Raga Sudha Hall January 2000 / Ragas: Behag - Angayarkanni, Abogi - Nekkuruggi, Shanmukhapriya - Kadanai Ninaithaal, Kamas - Brocheva, Hamsanadam - Paadavendume, Vasantha - Maranam Agattra, Navarasa Kannada - Durga Devi (DDD)