S. Shashank "Flute Fantasia" / Ragas: Naga Gaandari - Sarasijanabha, Hindustani Kafi - Inta Soukya, Behag - Kandu Dhanya, Ahir Bhairav - Pibare Ramarasam / Violin: Delhi P. Sunder Rajan / Mridangam: Vizianagaram P. Satish Kumar, etc. (DDD)