S. Nithyasree / Ragas: Saranga - Intha Modi, Khamas - Sujana Jeevana, Suddha Dhanyasi - Sri Parthasarathy, Kedara Gowla - Samikku Sari, Sankarabharanam - Swara Ragasudha, Hindolam - Bajare Gopalam / Violin: Kalapana Kishore / Mridangam: I. Sivakumar(DDD)